THEMAFEESTEN

Naargelang het thema en het evenement zorgt Manoe voor het aangepast kleedje en de aangepaste vuureffecten.
Middeleeuwen, Romeinen, halloween, jaren 20, Louis IVX, wild west, commedia, ….

Kortom vuur op maat!!